Она же Вилли — англ. Willie, Ки́тти — англ. Kitty 13 июля 1990 — 4 января 2009.